Uzskaitvedis (datu ievades operators) Pilnsabiedr ība, kas nodrošina maršrutu mikroautobu su satiksmi Rīgā, aicina sava
Рига, Чиекуркалнс
Rīgas mikroautobusu sat...
Рабочие
8-17
Loģistikas nozares uzņēmumam vajadzīgs datu ievadītājs grāmatvedīb as programmā.
Огре и р-он, Огре
Adreko SIA
Ежедневно
9-18