Loģistikas nozares uzņēmumam vajadzīgs datu ievadītājs grāmatvedīb as programmā.
Огре и р-он, Огре
Adreko SIA
Ежедневно
9-18
SIA "Best Brands" aicina komandā datu ievades speciālistu uz pilnu slodzi darbam noliktavā, Jūrkalnes ielā 1. Mūsu uzņē
Рига, Шампетерис-Плескодале
Best Brands
Рабочие
09:00-18:00