Требуются преподавате ли: менеджмент, маркетинг гостиничный и ресторанный бизнес. Предпочтени е отдается тем, у кого есть
Рига, центр
SIA Poētika
Смешанно
Vienošanās
Lielākā Latvijas Robottehnik as skola Alfa Robot aicina savam kolektīvam pievienotie s Interešu izglītības skolotāju.
Рига, Другой
Sia
Рабочие
Pēc vienošanā
Требуется преподавате ль немецкого языка с высшим филологичес ким образование м и опытом преподавани я в школе не менее 3-х
Рига, Вецрига
Учебный центр
По выбору
SIA "Hieroglifs " meklē latviešu valodas pasniedzēju s. Ja esat atraktīvs, radošs, enerģijas pilns cilvēks, ir iepriekšē
Рига, центр
SIA Hieroglifs
Смешанно
Jaukti
Inovatīvam projektam English4You club ir nepieciešam i sekojošo svešvalodu pasniedzēji : - angļu - vācu - franču – spāņ
Рига, центр
English4Youclub project
По выбору
9-00 - 21-00
Angļu valodas pasniedzējs pieaugušaji em grupā. Darba vieta: Rīgā, Akadēmijas laukumā 1 (centrs) Darba periods: no 2
Рига, центр
Dialogs ab
Рабочие
15-18
Eco Baltia grupa pēc apgrozījuma ir lielākā vides apsaimnieko šanas uzņēmumu grupa Baltijā, kas nodrošina pilnu atkritumu
Рига, Румбула
Eco Baltia grupa
Рабочие
Jaukti
Aicinām darbā pasniedzēju s. Robotikas apmācības bērniem vecumā no 5-12 gadiem. Izmantojam Lego konstruktor us. Piesakies,
Рига, VEF
Robo hub SIA
Рабочие
15:00-18:00
Mūzikas studijā steidzīgi nepieciešam s klavierspēl es pasniedzējs Prasības: Latviešu, krievu, angļu valodas zināšanas
Рига, центр
Studija Anima
Смешанно
Договорное
Фирме требуется квалифициро ванный преподавате ль латышского языка для обучения школьников разных классов.
Рига, центр
Bliss
Смешанно
14-20
Требуется преподавате ль испанского языка для частных уроков. Место преподавани я, желательно, Мангали, Вецмилграви с
Рига, Мангали
Евгений
По выбору
По согласован
Valodu mācību centrs Mārupē aicina darbā angļu valodas pasniedzēju s ar pieredzi kursu vadīšanā: standarta angļu valoda,
Рижский р-он, Марупская вол.
SIA Sl
Рабочие
10.00-19.00
Учебный центр ищет преподавате ля- специалиста ногтевого сервиса ( с квалификаци ей), который владеет техникой наращивания
Рига, центр
Oniks beta
Рабочие
9-18
Требуются преподавате ли в разных регионах Латвии в центр развития детей (ментальная арифметика) . Работа с детьми от 6 до
Рига, центр
Amakids
Смешанно
Любое
Kursu, semināru un nodarbību organizēšan as kompānija aicina atsaukties sadarbībai Valodu PASNIEDZĒJU S, LEKTORUS ar piere
Рига, центр
Interactive Technologie...
По выбору
Brīvs
Meklējam kādu, kas palīdzēs 9. klases skolniekam sagatavotie s latviešu valodas eksāmenam un uzlabot zināšanas gramatikā
Рига, Плявниеки
Privāti
Выходные
12-14
Komanda Absolventsl v meklē uzticīgus darba autorus dažāda veida darbu izstrādei. Darbs no mājām, atalgojums tiek divas
Рига, Иманта
SIA Ataco
По выбору
Brīvs
Meklējam datorgrāmat vedību Horizon, 1C, Jumis, Zalktis programmu pasniedzēja s. Obligāta augstākā izglītība grāmatvedīb ā/
Рига, центр
Biznesa attīstības un k...
Рабочие
9-12;15-18
Фирме требуются опытные, квалифициро ванные преподавате ли английского , немецкого, испансого, норвежского и шведского язык
Рига, центр
Bliss
Смешанно
По договору
SIA "Hieroglifs " meklē dažādu valodu pasniedzēju s. Ja esat atraktīvs, radošs, enerģijas pilns cilvēks, ir iepriekšēja
Рига, центр
SIA Hieroglifs
Смешанно
Jaukti
Izglītības iestāde aicina darbā Pasniedzēju s, sekojošu kursu/nodar bību pasniegšana i: -Datorzinīb as (bez priekšzināš anām
Рига, центр
SIA Drmc
Смешанно
9.00-20.00
Autoskola"fo rtunaauto" steidzīgi aicina darbā B kategorijas pasniedzēju s. Apmācības latviešu, krievu valodā. Pasnied
Рига, центр
Fortunaauto
Рабочие
9-18
We are looking for passionate, experienced and talented individuals to teach the following subjects in English at the Gl
Рига, центр
Global studio valodu sk...
Смешанно
По выбору
Meklējam psihologus un karjeras konsultantu s darbam Liepājā un Liepājas rajonā grupu nodarbību vadīšanā un individuālo k
Лиепая и р-он, Лиепая
Komplekss Citadele SIA
Рабочие
9-15; 12-18
Nepieciešami viesnīcu darba organizācij as un vadības pasniedzēji . Priekšroka tiek dota tiem, kuriem ir pieredze savā dar
Рига, центр
Poētika SIA
Смешанно
Vienošanās
Nepieciešami daiļdārzu plānošanas pasniedzēji . Priekšroka tiek dota tiem, kuriem ir pieredze savā darbības jomā. Darbs p
Рига, центр
SIA Poētika
Смешанно
Vienošanās