Uzņēmums aicina darbā mēbeļu konstruktor u. Darbs saistīts ar jaunu modeļu izstrādi mīksto mēbeļu segmentā. Prasības pr
Рига, Иманта
Jaro Grupa
Рабочие
8-17
SIA “Premium Glass Systems” – viens no Latvijas būvniecības tirgu līderiem alumīnija stikloto fasāžu projektēšan as un in
Рига, Ильгюциемс
Premium Glass Systems
Рабочие
8-18
Mēbeļu kompānija, kura specializēj as korpusa mēbeļu ražošanā valsts iestādēm, savam kolektīvam, uz pilnu slodzi, aicina
Даугавпилс и р-он, Даугавпилс
L Bizness group SIA
Рабочие
9:00-17:30
Мебельной компании, специализир ующейся на производств е корпусной мебели для государстве нных учреждений, требуется проект
Даугавпилс и р-он, Даугавпилс
L Bizness group SIA
Рабочие
9:00-17:30
Alumīnija stikloto būvkonstruk ciju ražotājs un eksportētāj s piedāvā darbu konstruktor am/rasētāj am.   Prasības: - Au
Рига, Дрейлини
SIA Aluminium Factory
Рабочие
9.00-18.00
Three L Technologie s – vairāk nekā 15 gadus specializēj as ventilējamo fasāžu un konstrukcij u projektēšan ā, ražošanā un m
Рижский р-он, Кекавская вол.
Three L Tehnologies
Рабочие
8.30.-17.00.
Экспортной компании, занимающейс я производств ом сборных домов, требуется руководител ь техническог о отдела. Требовани
Рига, Пардаугава
Frame House SIA
Рабочие
9-17
Экспортной компании, занимающейс я производств ом сборных домов, требуется помощник конструктор а. Требования: - Со
Рига, Пардаугава
Frame House SIA
Рабочие
9-17
Предприятию по производств у коммунально го оборудовани я на постоянную работу требуется высококвали фицированн ый конструкт
Рижский р-он, Саласпилс
SIA Mtm ing.
Рабочие
8-17
Kompānija, kura nodarbojas ar Siemens Plm Software programmu produktu izplatīšanu Latvijā un Lietuvā aicina darbā CAD/CA
Рига, Шампетерис-Плескодале
Baltic Plm Solutions, S...
Рабочие
9.00-17.30
Metālapstrād es uzņemums “Metal Land” meklē Autocad rasētāju. Prasības: - profesionāl ā izglītība metālapstrā des jomā
Рига, Шкиротава
Metal land SIA
Рабочие
9-18
Projektēšana s un ražošanas uzņēmums meklē alumīnija, koka un stikla konstrukcij u konstruktor u - projektētāj u - tehnologu
Рижский р-он, Бабитская вол.
Glass & Wood, SIA
Рабочие
8:00 - 17:00
Срочно требуется закройщица на постоянную работу
Огре и р-он, Огре
Trikomode
Рабочие
08.00-16.30
Piedāvājam konstruktor a/dizainer a darba vakanci. Vairāk informācija s par uzņēmumu Jūs varat apskatīt uzņēmuma mājas lap
Рижский р-он, Олайне
SIA Gokstad hus
Рабочие
08:00 - 17:00
Uzņēmums aicina darbā “Metāla lāzergrieša nas un koordinātu caursišanas darbgaldu programmētā ju” Prasības: - Izvirzīto
Рижский р-он, Гаркалненский округ
Vitrum group
Рабочие
8-17
Aicina darbā mēbeļu konstruktor u. Darbs ar nestandarta individuāli em projektiem. Alga 1600 Eur + nodokļi.
Юрмала, Булдури
SIA Boxetti
Рабочие
8.00 - 17.00
Компании Las-1 требуется инженер-кон структор. Требования: высшее профессиона льное образование в области машинострое ния
Рига, Плявниеки
Kompānija
Рабочие
8.30.-17.00.
2. Требуется заместитель начальника конструктор ского отдела. Требования: высшее профессиона льное образование в области
Рига, Плявниеки
Kompānija
Рабочие
8.30.-17.00.
Требуется конструктор гидравличес кого оборудовани я. Требования: высшее профессиона льное образование в области машиност
Рига, Плявниеки
Kompānija
Рабочие
8.30.-17.00.
Inženiertehn isko pakalpojumu uzņēmums SIA “Temeso” aicina darbā mašīnbūves, iekārtbūves mehānikas inženieri (konstrukto r
Рига, Межапарк
Temeso
Рабочие
8-17

Правила |
Связь с редактором |
Www версия
Объявления © ss sia 2000