Aicinām pievienotie s pieredzējuš am kolektīvam, meliorācija s darbos. Jābūt vēlmei stradāt un orientētam uz rezultātu. Aut
Елгава и р-он, Елгава
SIA
Смешанно
8-17