Viens no vadošajiem kūdras vairumtirdz niecības uzņēmumiem Baltijas valstīs, kas piedāvā standartizē tus, kā arī konkrēti
Рига, Другой
Vairumtirdzniecības uzņ...
Рабочие
9:00 - 17:00
Agronoms(e) – tirdzniecīb as pārstāvis(e ) SIA “Latagrokon cerns” – uzņēmums, kas nodarbojas ar lauksaimnie cības uzņēmum
Добеле и р-он, Добеле
SIA Latagrokoncerns
Рабочие
8-17