Tulkojumi krievu-latviešu-angļu -vācu valodu kombinācijās. Steidzami tulkojumi. Tekstu korekcija. Notariāli apstipinājumi. Tulka paraksts. Individuāla pieeja. Izpildīšu jebkuru uzdevumu noteiktajā laikā. Garantēta kvalitāte. Dažādi formāti (word, pdf, PowerPoint u. c. ). Palīdzēšu ar studiju darbiem, reklāmām, tehniskiem, juridiskiem, medicīniskiem tekstiem utt. Sinheonais tulkojums. Palīdzēšu nodibināt kontaktu ar ārzemju un vietējiem klientiem/ partneriem. Izrakstu rēķinus.

Translations in Russian-Latvian-Engli sh-German language combinations (etc. ). Text correction. Notarial certification. Individual approach. Will do any task at the specified time. Guarantee of quality.
Different formats (word, pdf, PowerPoint etc. )
Will help with study papers, advertising, technical, legal, medical, etc. texts.
Will help to establish contacts with with foreign and domestic customers/ partners.
Extract the bills.

Übersetzungen kombiniert ins Russische - Lettische - Englische - Deutsche. Korrektion von Texten. Auch originelle und merkwürdige Bestellungen. Ich werde jede Aufgabe im bestimmten Zeitraum erfüllen. Qualität garantiert. Verschiedene Formate (word, pdf, PowerPoint u. a. ). Ich helfe bei Studienarbeiten, Werbungen, juridischen, medizinischen Texten usw. Hilfe beim Anknüpfen von Kontakten mit inländischen und ausländischen Kunden/Partnern. Ich erstelle Rechnungen.

Переводы в комбинации русского-латышского-а нглийского-немецкого языков. Срочные переводы. Редактирование текстов. Нотариальное заверение. Индивидуальный подход. Справлюсь с любой задачей в поставленные сроки. Качество гарантированно.
Работаю с различными форматами документов (word, pdf, PowerPoint и т. д. ), а так же предлагаю устные переводы.
Переводы курсовых работ, аннотаций, рекламы, технических, медицинских, юридических текстов и т. д.
Помогу установить контакт с зарубежными и местными бизнес партнерами или клиентами.
Выписываю счета.

Valoda/tis: Krievu
Cena: 0.02 €
Vieta:Rīga

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums: 19.09.2022 14:37