Izdevīgi tulkojumi attālināti un klātienē. Tulkošanas birojs SIA ’Rīga Tulko Jums’’ piedāvā profesionālus un izdevīgus tulkojumus 96 valodās kombinācijā ar krievu valodu. Sūtiet pieprasījumu e-pastā, mēs atbildēsim par cenu un izpildes termiņiem.
Tehniskie tulkojumi.
Juridiskie tulkojumi.
Medicīniskie tulkojumi.
Izglītības dokumentu tulkojumi.
Finanšu dokumentu tulkojumi.
Mājas lapu, IT un mārketinga tekstu tulkojumi.
Dzimšanas apliecību, laulības apliecību u. c. standarta dokumentu tulkojumi.
Diplomdarbu un kursa darbu tulkojumi.
Kā arī jebkuru citu tekstu vai dokumentu tulkojumi.
Papildus:
Zvērināta notāra apliecinājums.
Tulkotāja apliecinājums.
Apostille.
Legalizācija.
Pieņemam dokumentu oriģinālus tulkošanas birojā vai pa pastu: Brīvības ielā 73, 2. stāvā, Rīgā (blakus Dailes teātrim), kā arī elektroniski pa e-pastu, kā arī mājas lapā.
Выгодные переводы удаленно и на месте. Бюро переводов SIA ’RĪGA TULKO JUMS’’ предлагает профессиональные и выгодные переводы в комбинации 96 языков с русским языком. Присылайте запрос на э-почту, мы дадим ответ по цене и сроку исполнения.
Технические переводы.
Юридические переводы.
Медицинские переводы.
Переводы документов об образовании.
Переводы финансовых документов.
Переводы домашних страниц, ИТ и текстов по маркетингу.
Переводы свидетельств о рождении, свидетельств о браке и других страндартных документов.
Перевод дипломных и курсовых работ.
А также переводы любых текстов и документов.
Дополнительно:
Заверение присяжного нотариуса.
Заверение переводчика.
Apostille.
Легализация.
Принимаем оригиналы документов для переводов в бюро или по почте: Brīvības ielā 73, 2. этаж, Rīgā (рядом с театром Дайлес), а также электронно по э-почте и на домашней странице.

Valoda/tis: Krievu
Vieta:Rīga

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums: 12.12.2022 09:50