Kvalitatīvi un ātri tulkojumi no/uz angļu, latviešu, krievu, igauņu, lietuviešu, dāņu, zviedru, somu, norvēģu, franču, vācu, spāņu, itāļu, čehu, slovāku, slovēņu, poļu, ukraiņu, portugāļu, bulgāru, holandiešu, serbu, indiešu, ķīniešu, ungāru, rumāņu u. c. valodām.

Tulkojumi ar notāra apliecinājumu
Uzņēmumu reģistrācijas dokumenti; Līgumi; Bilances; Dzimšanas apliecības; Laulību apliecības; Miršanas apliecības; Diplomi, sekmju izraksti: Izziņas; Pases; Autovadītāja apliecības; Pilnvaras.

Dokumentu tulkojumi- dzimšanas apliecības, pases, laulību apliecības, diplomi, sekmju izraksti.

Tehnisko tekstu tulkojumi - automašīnas, aviācija, lietošanas instrukcijas, IT, mašīnbūve, metalurģija, elektronika, fizika, telekomunikācijas, projektu dokumentācija, tehniskie apraksti un specifikācijas, programmu saskarnes, datorspēles.

Juridisko tekstu tulkojumi- līgumi, vienošanās, kontrakti, uzņēmumu reģistrācijas dokumenti (piemēram: reģistrācijas apliecības, statūti), finanšu dokumentācija, banku un nodokļu dokumentācija, biznesa plāni, konkursu tehniskās specifikācijas, licences, sertifikāti, tiesu lēmumi.

Medicīnisko tekstu tulkojkumi - medicīnas un farmācijas tekstu tulkojumi, medicīnas sertifikāti, medicīnas uzziņas, epikrīzes, medikamentu lietošanas instrukcijas, medicīnisko iekārtu instrukcijas.

Literatūras tekstu tulkojumi- daiļliteratūras tulkojumi, periodisko izdevumu (avīzes, žurnāli) rakstu tulkojumi. Literārā korektora pakalpojumi.

Znātnisku tekstu tulkojumi - diplomdarbi, disertācijas, publikācijas.

Mājas lapu tulkojumi.
Mārketings- reklāmas bukleti, reklāmraksti, preču katalogi, ēdienkartes.

Finanses- gada pārskati, revidentu ziņojumi, bilances.

Valsts pārvalde- ES dokumentācija, valsts un pašvaldību ziņojumi.

Valoda/tis: Lietuviešu
Vieta:Rīga

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums: 08.06.2022 09:05