Profesionāli tulkojumi visās valodās, ātri un par samērīgām cenām, arī ar notariālu apliecinājumu.
Liela pieredze, profesionāli tulki.

Mēs piedāvājam:
- profesionāli tulkojumi visās valodās
- dokumentu tulkojumus ar notariālo apliecinājumu vai biroja apliecinājumu
- tulkojumu rediģēšanu, ko veic profesionāli redaktori
- tulkojumi, izmantojot SDL Trados Studio
- dokumentu legalizāciju (Apostille)
- radošus tulkojumus un lokalizāciju
- maketēšanu

Mūsu pieredze un specializācija:
- privātie dokumenti: apliecības, izraksti, diplomi, izziņas
- komerciālie dokumenti: biznesa plāni, konkursa dokumenti, biznesa piedāvājumi
- juridiskie dokumenti: līgumi, pilnvaras, tiesas dokumenti
- finanšu dokumenti: gada pārskati, pavadzīmes, rēķini, tāmes
- oficiālie dokumenti: prezentācijas, brošūras, reklāmas materiāli, katalogi
- tehniskā dokumentācija: instrukcijas, apraksti, specifikācijas, lietošanas pamācības
- medicīniskie dokumenti: slēdzieni, izmeklējuma rezultāti, medikamentu lietošanas pamācība

Uzņēmums tulkošanas nozarē strādā jau 20 gadus. Mēs esam sertificēti atbilstoši LVS EN ISO 17100 – starptautiskajam standartam, kurā noteiktas prasības kvalitatīvu tulkošanas pakalpojumu sniegšanai.

Adrese: Rīga, Pulkveža Brieža iela 4 (3. stāvs)

Профессиональные переводы на все языки, оперативно и по умеренным ценам, в т. ч. с нотариальным заверением. Большой опыт работы, профессиональные переводчики.

Мы предлагаем:
- профессиональные переводы на все языки
- переводы документов с нотариальным заверением или заверением бюро переводов
- редактирование переводов профессиональным редактором
- переводы с использованием SDL Trados Studio
- легализацию документов (Apostille)
- творческий перевод и локализацию
- макетирование

Наш опыт и специализация:
- частные документы: свидетельства, выписки, дипломы, справки
- коммерческие документы: бизнес-планы, конкурсные документы, деловые предложения
- юридические документы: договоры, соглашения, доверенности, судебные документы
- финансовые документы: годовые отчеты, накладные, счета, сметы
- официальные документы: законодательные акты, директивы, постановления
- маркетинговая документация: презентации, брошюры, рекламные материалы, каталоги
- техническая документация: инструкции, описания, спецификации, руководства
- медицинские документы: заключения, результаты обследования, инструкции к медикаментам

Мы на рынке уже 20 лет. Мы сертифицированы по международному стандарту EN ISO 17100, в котором изложены требования по предоставлению качественных переводческих услуг.

Valoda/tis: Angļu
Tālrunis: (+371)27-00-***
E-mail: Nosūtīt e-pastu
WWW: apskatīties
Vieta:Rīga

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums: 26.06.2022 11:00