Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "3 Ozoliņi" maksātnespējas procesa administratore Natālija Sidorova piedāvā iegādāties sabiedrības ar ierobežotu atbildību "3 OZOLIŅI" piederošo mantu:
veikala norēķinu kasi ar leti. Bilances vērtība ir 100, 00 EUR;
fajansa izlietnes (4. gab. – zaļa, zila, sarkana, dzeltena ) ar izlietnes “kājām”. Bilances vērtība (4 gab. kopā) – 50, 00 EUR, turpmāk – Preces.
Visas Preces tiek apliktas ar pievienotās vērtības nodokli (21 %PVN). Preces var iegādāties katru atsevišķi vai visas kopā. Preces atrodas Gulbenē.
Visas personas, kas vēlas iegādāties Preces, tiek aicinātas līdz 2019. gada 3. septembrim iesūtīt elektroniski vai iesniegt rakstveida pieteikumus par to iegādi, kurā jānorāda:
1) pircēja vārds, uzvārds/nosaukums, personas kods/reģistrācijas Nr. un dzīvesvietas/juridisk ā adrese;
2) tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese;
3) pircēja piedāvātā cena ciparos un vārdiski;
4) pircēja skaidri izteikta piekrišana pirkt preci par pircēja piedāvāto cenu;
5) pirkuma cenas samaksas termiņš.

Preces tiks atsavinātas tam pircējam, kurš piedāvās augstāko pirkuma maksas piedāvājumu. Identisku augstāko piedāvājumu gadījumā prasījuma tiesības tiks pārdotas tam pircējam, kurš piedāvātu īsāko pirkuma cenas samaksas termiņu.

Pieteikumi jāiesniedz vai jāiesūta līdz 2019. gada 3. septebrim administratorei Natālijai Sidorovai uz prakses vietu vai uz e-pasta adresi.

Vieta:Gulbene un raj.

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:19.08.2019 16:35