Kompetenta institūcija darba aizsardzībā piedāvā pilna spektra pakalpojumus (risku izvērtēšana, pasākumu plāna sagatavošana, darba drošības instrukciju sastādīšana un darbinieku instruēšana, veselības pārbaužu organizēšana, individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde u. c. ). Individuāla pieeja katram klientam.

Vieta:Rīga

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:03.09.2019 11:15