Juriste ar plašu pieredzi civiltiesībās, darba tiesībās, komerctiesībās, administratīvās tiesībās nodrošinās juridisku atbalstu tādos jautājumos, kā:
- dažāda veida līgumu (sadarbības, īres/nomas, darba līgumu) izstrādē/saskaņošanā/ koriģēšanā;
- darba tiesisko strīdu risināšanā;
- atbalsts ģimenes strīdos;
- jautājumos saistībā ar LR Uzņēmumu reģistru, proti, jaunā uzņēmuma dibināšana, izmaiņu veikšana;
- valsts iestāžu pieņemto lēmumu izvērtēšanā un apstrīdēšanā;
- prasības pieteikumu, pretprasības, paskaidrojumu, apelācijas un kasācijas sūdzību sagatavošana;
- pārstāvība tiesu instancēs, valsts pārvaldes iestādēs;
- konsultāciju sniegšana.

Pakalpojumu veids: Uzņēmumu reģistrācija
Kompānijas nosaukums: Ks
Vieta:Rīga

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums: 01.04.2024 22:29