Ātri un ar garantiju.

SIA izmaiņas vai reģistrācija. Sadarbības laikā sniegšu konsultācijas, palīdzēšu pareizi parakstīt dokumentus un iesniegt to Uzņēmumu reģistrā.

Dokumentus pēc pieprasījuma var saņemt stundās laikā bez papildu maksas.

Sagatavošu dokumentus visa vaida izmaiņām:
- dalībnieku maiņa
- izmaiņas valdes locekļu sastāvā
- patiesa labuma guvēja reģistrācija
- juridiskas adreses maiņa
- pamatkapitāla palielināšana
un citas izmaiņas

Jauna uzņēmuma dibināšanas dokumentus.

Kā arī palīdzēšu ar PVN numura saņemšanu.

Быстро и с гарантией.

SIA изменения или регистрация - 35 евро. При сотрудничестве окажу консультации, помогу правильно подписать документы и подать их в Регистр предприятий.

По запросу документы можно получить уже в течении часа, без дополнительной платы

Подготовлю документы для всех видов изменений:
- смена участников
- изменения в составе членов правления
- регистрация истинного выгодоприобретателя
- изменение юридического адреса
- увеличение капитала
и другие изменения

Учредительные документы для регистрации новой компании.

Также помогу с получением PVN.

Pakalpojumu veids: Uzņēmumu reģistrācija
Kompānijas nosaukums: Help for You
Vieta:Rīga

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums: 16.08.2023 08:44