We offer to prepare documents for establishing a company and submitting it to the Enterprise Register of the Republic of Latvia.
- We provide accounting in electronic format in accordance with the requirements of the law.
- Consultations related to accounting, taxes, choosing the most suitable form of business activities.

MOTUM K SIA have license and civil insurance to provide services related taxes and accounting.

- Piedāvājam sagatavot dokumentus uzņēmuma dibināšanai un iesniegšanai LR Uzņēmumu reģistrā.
- Nodrošinām grāmatvedības uzskaiti elektroniskā formātā atbilstoši likuma prasībām.
- Konsultācijas saistībā ar grāmatvedību, nodokļiem, piemērotākās uzņēmējdarbības formas izvēli.

MOTUM K SIA ir licence un civiltiesiskā apdrošināšana ar nodokļiem un grāmatvedību saistīto pakalpojumu sniegšanai.

Pakalpojumu veids: Uzņēmumu reģistrācija
Kompānijas nosaukums: Motum k SIA
Vieta:Rīga

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums: 22.02.2024 10:45