Legal address for companies in Riga

We offer to rent a legal address for your company in Riga without any payments for office equipment. The legal address can also be used as your mailing address for receiving correspondence from authorities and cooperation partners. You will receive messages about incoming mail by email or WhatsApp.

Our advantages:

1. No more than 10 companies at one legal address
2. We can forward the contents of the letter / photo
3. Our legal address is not on the risk list
4. Guarantee of registration and obtaining consent from the owner
5. Fast sending of notifications (mail is checked every day, information about new incoming correspondence is sent immediately)

Price: from 20 euros / month

For all questions and for registration, please call.

- - -

Juridiskās adreses noma Rīgā

Piedāvājam īrēt juridisko adresi Rīgā, nemaksājot par biroja telpu nomu. Juridisko adresi var izmantot arī kā jūsu pasta adresi, lai saņemtu korespondenci no varas iestādēm un sadarbības partneriem. Par ienākošo pasta korespondenci saņemsit e-pasta ziņojumus uz email vai WhatsApp.

Mūsu priekšrocības:

1. Ne vairāk kā 10 uzņēmumi vienā juridiskajā adresē
2. Mēs varam nosūtīt vēstules/foto saturu
3. Mūsu juridiskā adrese nav riska sarakstā
4. Reģistrācijas garantija un piekrišanas saņemšana no īpašnieka
5. Ātra paziņojumu sūtīšana (pasts tiek pārbaudīts katru dienu, informācija par jauno ienākošo korespondenci tiek nosūtīta uzreiz)

Cena: no 20 eiro/mēnesī

Par visiem jautājumiem un reģistrāciju zvaniet.

- - -

Сдаем юридический адрес в Риге

Предлагаем арендовать юридический адрес в Риге, не платя за аренду офисных помещений. Юридический адрес также может быть использован в качестве вашего почтового адреса для получения корреспонденции от органов власти и партнеров по сотрудничеству. О входящей почтовой корреспонденции вы будет получать сообщения на email или WhatsApp.

Наши преимущества:

1. Не более 10 компаний на одном юридическом адресе
2. Можем переслать содержимое письма/фото
3. Наш юридический адрес не находится в списке рисковых
4. Гарантия регистрации и получения согласия от собственника
5. Быстрая отправка уведомлений (почта проверяется каждый день, информация о новой входящей корреспонденции высылается сразу)

Цена: от 20 евро/месяц

По всем вопросам и для регистрации звоните.

Pakalpojumu veids: Uzņēmumu reģistrācija
Kompānijas nosaukums: Juridiskās adreses noma Rīgā
Tālrunis: (+371)24-24-***
E-mail: Nosūtīt e-pastu
Vieta:Rīga

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums: 18.01.2022 10:09