Juriste ar plašu pieredzi civiltiesībās, komerctiesībās un administratīvajās tiesībās palīdzēs dažāda veida jautājumos, tai skaita, bet ne tikai:
- visa veida līgumu/vienošanās izstrādē un/vai analīzē (sadarbības līgumi, nomas līgumi, nodomu līgumi, darba līgumi un tml. );
- juridiskajā atbalstā uzņēmumiem (reģistrācija, izmaiņu veikšana utt. )
- darba tiesiskajos jautājumos (atvaļinājumi, kompensācijas, uzteikuma jautājumi);
- personas datu aizsardzības jautājumos;
- pārstāvībā VID, administratīvo aktu analīzē un apstrīdēšanā un citos;
- pārstāvībā tiesās administratīvo vai civiltiesisko strīdu risināšanā (prasības pieteikumi, apelācijas, kasācijas, sūdzības, paskaidrojumi un tt. );
- konsultācijas sniegšana dažāda veida juridiskā rakstura jautājumos.
Юрист с широким опытом в сфере гражданского, коммерческого и административного права предоставит поддержку в различного рода вопросах, в том числе, но не только:
- составлении различного рода договоров или анализе (договора о сотрудничестве, договора найма/аренды, трудовые договора и т. п. );
- юридической поддержке предприятиям (регистрация, внесение изменений и т. п. );
- вопросах трудовых отношений (отпуск, компенсации, вопросы расторжения трудового договора);
- вопросах защиты персональных данных;
- представлении интересов в СГД, анализ и обжалование административных актов и др. ;
- представлении интересов в суде по решениям административных или гражданских споров (исковое заявление, апелляция, кассация, жалобы, пояснительные и т. д. );
- предоставление консультаций по различного рода юридическим вопросам.

Pakalpojumu veids: Uzņēmumu juridiskā apkalpošana
Kompānijas nosaukums: Karina

Tālrunis: (+371)28-34-***
E-mail: Nosūtīt e-pastu
Vieta:Rīga

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums: 20.01.2022 13:56