Юридические услуги.

Составление документов (договоров, соглашений и тд. ).

Расторжение брака.

Алименты.

Иски в суд.

Жалобы.

Защита Ваших интересов.

Помощь в разрешении трудовых споров.

Помощь в вопросах вида на жительство.

Помощь в вопросах финансовых споров (кредитор - должник).

Оспаривание решений.

Судебное производство.

Доверьте нам защиту Ваших интересов и ведение переговоров.
Мы знаем, что переговоры всегда требуют гибкости ума и способности найти взаимовыгодные варианты, а также, чтобы достичь желаемых результатов, необходим творческий и дипломатический подход к этому процессу от начала до конца.

Главный офис Raum Group SIA находится в Риге, в Латвии, мы также работаем по всей территории Латвии и за рубежом, так как у нас есть партнеры в 17 странах мира, которые являются профессионалами в области юридических услуг.

Juridiskie pakalpojumi.

Laulības šķiršana.

Alimenti.

Juridisko dokumentu sagatavošana (līgumi, vienošanas uc. )

Jūsu interešu aizstāvība.

Atbalsts darba strīdu risināšanā.

Atbalsts uzturēšanās atļauju saņemšanā.

Atbalsts finanšu jautājumos (kreditors - debitors).

Lēmumu apstrīdēšana.

Pieteikumu sagatavošana.

Sūdzību sagatavošana.

Uzticiet mums Jūsu interešu aizstāvību un pārrunu vešanu.
Mēs zinām, ka pārrunas vienmēr prasa prāta elastību un spējas atrast savstarpēji izdevīgus variantus, bet vienlaikus, lai sasniegtu vēlamos rezultātus, nepieciešama radoša un diplomātiska pieeja šim procesam no sākuma līdz pat beigām.

Raum Group SIA galvenais birojs atrodas Rīgā, Latvijā, un mēs strādājam arī visā Latvijā un ārvalstīs, jo mums ir partneri 17 pasaules valstīs, kas ir profesionāļi juridiskajā pakalpojumu sfērā.

Pakalpojumu veids: Uzņēmumu juridiskā apkalpošana
Kompānijas nosaukums: Raum Group
Vieta:Rīga
Uzņēmums:Raum Group

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums: 13.01.2022 18:25