Профессиональный педагог с солидным стажем работы, автор учебных пособий и руководитель учебного проекта поможет Вам и Вашему ребенку пополнить знания и развить навыки общения на английском языке. В основе моего подхода - коммуникативный подход, педагогика сотрудничества, ответственность и увлечение своим предметом. Уроки проходят в Старой Риге и в режиме онлайн-конференции в удобное для Вас время. Возможны как стабильный график учебы, так и плавающий.
Для учащихся школ предлагаются оригинальная методика быстрого восполнения пробелов в знаниях, подготовка к экзаменам и помощь в преодолении языкового барьера. Регулярное оповещение родителей о ходе учебного процесса, эффективная организация работы в класcе и дома. Уроки проводятся в интерактивной форме, системно и качественно.
Взрослым помогу в краткие сроки повторить то, что когда-то проходили и начать общаться на интересующие темы.
Авторские учебные пособия, коммуникативная методика и опыт работы помогут освоить язык Шекспира быстро, эффективно и с интересом.
Также с моими коллегами можно изучать латышский, немецкий и другие языки.
Первая встреча-тестирование проводится бесплатно. Жду вашего звонка.

Profesonāls pedagogs ar lielo darba stāžu, mācību līdzekļu autors un mācību projekta vadītājs palīdzēs Jums un Jūsu bērnam bagātināt zināšanas un attīstīt komunikācijas iemaņas angļu valodā. Manas pieejas pamatā - komunikatīvā mācību metodika, sadarbības pedagoģija, atbildība un aizrautība ar savu priekšmetu. Nodarbības notiek centrā un online konferences formātā Jums ērtā laikā. Ir iespējams gan stabils, gan elastīgs mācību grafiks.
Skolu audzēkņiem tiek piedāvāta oriģinālā metodika, ar kuras palīdzību ir iespējams ātri likvidēt zināšanu trūkumus, sagatavoties eksāmeniem un sākt runāt angļu valodā. Ir iespējama vecāku regulārā informēšana par mācību procesa gaitu. Mācības ir organizētas efektīvi gan klasē, gan mājās. Stundas notiek interaktīvā formā, sistemātiski un kvalitatīvi.
Pieaugušajiem palīdzēšu īsā laikā atkārtot iepriekš mācīto vielu un sākt runāt par Jums interesantām tēmām.
Autora mācību līdzekļi, komunikatīvā metode un darba pieredze palīdzēs apgūt Šekspira valodu ātri, efektīvi un ar interesi.
Arī ar maniem kolēģiem ir iespējams mācīties latviešu, vācu un citas valodas.
Pirmā tikšanās-testēšana notiek bezmaksas. Gaidu Jūsu zvanu.

Profesija: Pasniedzējs
Iepriekš. darba pieredze specialitātē: Vairāk par 10 gadiem
Izglītība: Maģistrs
Izglītības nozare: Педагогика, управление
Valodu zināšana: Latviešu, Franču, Krievu, Angļu, Vācu
Vecums: 30
Vēlamais darba grafiks: Pēc izvēles
Dzīves vieta: Rīga, centrs
Tālrunis: (+371)29-18-***
E-mail: Nosūtīt e-pastu
Vieta:Rīga, centrs

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:29.12.2019 23:24