Sveicināti.
Esmu individuāli praktizējošs jurists ar vairāk, kā piecpadsmit gadu profesionālo pieredzi, kas gūta darbā valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī sniedzot juridiskos pakalpojumus komersantiem, nevalstiskām organizācijām un fiziskām personām.
Sniedzu ātru, atbildīgu un konfidenciālu juridisko palīdzību.
Sastādu:
- civiltiesiskus līgumus un vienošanās;
- prasības pieteikumus, paskaidrojumus un citus tiesvedībai nepieciešamos dokumentus;
- komersantu, nevalstisko organizāciju reģistrācijas vai izmaiņu dokumentus LR Uzņēmumu reģistram;
- pretenzijas, brīdinājumus vai atbildes uz tiem;
- vēstules, iesniegumus vai atbildes uz tiem;
- atzinumus;
- pretendenta piedāvājumus publiskajiem iepirkumiem.
Sniegšu konsultācijas saistībā ar īpašuma pārdošanu, pirkšanu, maiņu, nomu vai īri. Izvērtēšu darījumu riskus pirms to noslēgšanas. Palīdzēšu novērst vai minimizēt zaudējumus pēc neveiksmīgi noslēgtiem darījumiem. Aizstāvēšu Jūsu intereses valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī sarunās ar Jūsu sadarbības partneriem. Pārstāvēšu Jūs tiesā, kā prasītāju vai atbildētāju.
Piedāvāju arī pastāvīgu sadarbību ārpakalpojuma veidā.

Практикующий юрист с более пятнадцатилетним профессиональным опытом приобретённом на работе в государственных и муниципальных учреждениях, а также предоставлением юридических услуг предпринимателям неправительственным организациям и частным лицам.
Составит:
- гражданско-правовые договора и соглашения;
- заявления, разъяснения и другие документы, необходимые для судебного разбирательства;
- регистрационные документы или изменения предприятий и неправительственных организаций в Регистре предприятий Латвийской Республики;
- претензии, предупреждения или ответы на них;
- письма, заявления или ответы на них;
- заключение:
- тендерные предложения для государственных закупок.
Консультация по продаже, покупке, обмену или аренде недвижимости. Анализ рисков сделок до их заключения. Исключение или минимизация убытков после неудачно заключённых сделок. Защита ваших интересов в государственных организациях и самоуправлениях, а также в переговорах с вашими контрагентами. Представлю вас в суде в качестве истца или ответчика.
Цены приемлемы. Почасовая ставка или сдельная работа являются предметом переговоров исходя из объема и сложности работы.
Также предлагаю постоянное сотрудничество в форме аутсорсинга.

Profesija: Jurists
Iepriekš. darba pieredze specialitātē: Vairāk par 10 gadiem
Izglītība: Augstākā
Izglītības nozare: Tiesības
Valodu zināšana: Latviešu, Krievu, Angļu, Vācu
Vecums: 40
Vēlamais darba grafiks: Darbadienas
Ir autovadītāja apliecība: Ir
Ir auto: Ir
Dzīves vieta: Rīga, centrs
Vieta:Rīga, centrs

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:30.10.2019 11:00