Ликвидация фирм. Банкротство, продажа, покупка, закрытие, перенятие фирм;
-Административные дела;
- Процесс неплатёжеспособности физических лиц;
- Урегулирование споров с банками, страховыми компаниями;
- разрешение трудовых споров и консультации;
- взыскание долгов и защита от кредиторов;
- Конвенция CMR, споры в сфере транспорта;
- составление договоров, соглашений, актов, полномочий и других документов ;
- получение лицензий;
- вопросы недвижимости;
-консультации в вопросах кредитования;

- Administratīvas lietas.
- Nopirksim Jūsu uzņēmumu (SIA). Ātra dokumentu sagatavošana;
- Fiziskas personas Maksātnespējas process;
- strīdu risināšanas ar bankām, apdrošināšanas uzņēmumiem;
- darba strīdu risināšana un konsultācijas;
- parādu piedziņa un aizsardzība no kreditoriem;
- CMR konvencija, strīdi pārvadājumos;
- līgumu, vienošanās, aktu, pilnvaru un citu dokumentu sastādīšana ;
- licences saņemšana;
-nekaustāmu īpašumu jautājumi;
-kreditēšanas konsultācijas;

Profesija: Jurists
Iepriekš. darba pieredze specialitātē: Vairāk par 10 gadiem
Izglītība: Augstākā
Vecums: 50
Vēlamais darba grafiks: Darbadienas
Dzīves vieta: Rīga, centrs

Vieta:Rīga, centrs

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:19.01.2020 01:12