Elektroniskā Izsole Viļānu pagasts, Malta, "Ciematnieki", dzīvoklis Nr. 2
Eur 850.00
Objekta sastāvs
divu istabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums: 7898:003:0412:001:002 ) ar kopējo platību 48, 50 m2;
4850/14870 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums: 7898:003:0412:001);
4850/14870 kopīpašuma domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums: 7898:003:0412), ar kopējo platību 0, 1789 ha.

Objekta pieejamība
objekts ir izīrēts
ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini
izsoles sākumcena: EUR 850.00
termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība
Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē
pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 06.11.2020.
citām personām: līdz 10.12.2020 plkst. 23:59.
līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 85.00
maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Viļānu pagasts, Malta, "Ciematnieki", dzīvoklis Nr. 2, nodrošinājums”.
Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:
izsole ar augšupejošu soli
sākuma datums: 20.11.2020 (izsole ilgst 30 dienas)
laiks: 13:00
Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā. Lūdzu, arī zvanīt darba laikā.
Detalizēta informācija Possessor interneta vietnē.

Izsoles norises adrese: Elektroniskā izsole
Datums: 10.12.20
Ķīlas summa: 85 €
Vieta:Rēzekne un raj.
Uzņēmums:SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor"

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:27.11.2020 13:15