Elektroniskā Izsole Rīga, Krustpils iela 73 k-3, dzīvoklis Nr. 41
Eur 3 800.00
Objekta sastāvs
vienistabas dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums: 0100:121:1333:004:041 ) ar kopējo platību 18.4 m2;
1838/70775 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu: 0100:121:1333:004 kopīpašumā esošās daļas;
dzīvojamai mājai, kurā atrodas Objekts, ir funkcionāli piesaistīta privātpersonām piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 0100:121:1333 daļa 0.2023 ha platībā.

Objekta pieejamība
objekts ir izīrēts

Cena un norēķini
izsoles sākumcena: EUR 3 800.00
termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība
Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē
līdz 16.07.2020 plkst. 23:59.
līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 380.00
maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Rīga, Krustpils iela 73 k-3, dzīvoklis Nr. 41, nodrošinājums”.
Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:
izsole ar augšupejošu soli
sākuma datums: 26.06.2020 (izsole ilgst 30 dienas)
laiks: 13:00
Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Izsoles norises adrese: Elektroniskā izsole
Datums: 10.08.20
Ķīlas summa: 380 €
Vieta:Rīga
Uzņēmums:AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:22.07.2020 15:33