Maksātnespējīgās AS “Tosmares kuģubūvētava” (reģistrācijas Nr.  42103022837) maksātnespējas procesa administrators Ivars Meļķis, amata apliecības Nr. 00448 (turpmāk - Administrators) pārdod AS “Tosmares kuģubūvētava” kustamo mantu – transportlīdzekļus kā atsevišķas vienības (skatīt transportlīdzekļu sarakstu).

Visām personām, kas vēlas iegādāties kustamās mantas atsevišķas vienības, jāiesniedz pieteikums Administratoram par mantas iegādi, un pieteikumā jānorāda:

1. fiziskām personām: vārds, uzvārds, personas kods, adrese, kontaktinformācija (tālrunis, e-pasta adrese), juridiskām personām: sabiedrības nosaukums, reģ. numurs, juridiskā adrese, kontaktpersona un kontaktinformācija (tālrunis, e-pasta adrese);
2. piedāvājums iegādāties kustamo mantu, kā arī piedāvātā pirkuma maksa skaitliski un vārdiski euro valūtā;
3. pirkuma maksas apmaksas termiņa piedāvājums;
4. pretendenta skaidri izteikta griba iegādāties noteiktu kustamo mantu par piedāvājumā norādīto pirkuma maksu un veikt pirkuma maksas samaksu piedāvājumā norādītajā termiņā.

Tiesības iegādāties kustamo mantu tiks piešķirtas pretendentam, kas piedāvās augstāko pirkuma maksu.
Pieteikums jāiesniedz līdz 2018.gada 2.novembrim (saņemšanas datums) MAS “Tosmares kuģubūvētava” administratoram Ivaram Meļķim – personīgi vai sūtot pieteikumu uz prakses vietas adresi: Brīvības iela 43, Rīga, LV-1010, vai arī elektroniski nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu uz e-pasta adresi.

Izsoles norises adrese: Brīvības iela 43, Rīga
Datums: 02.11.18
Ķīlas summa: 100 €
Vieta:Liepāja un raj.

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:23.10.2018 17:30