AS "Latvenergo", Elektronisko izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu:
Tallinas ielā 57E, Rīgā ar kadastra numuru 0100:535:0069, kas sastāv ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100:035:0031:011. Īpašuma tiesības nostiprinātas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā.
Ēka atrodas uz trešajai personai piederošas zemes vienības adrese: Tallinas iela 57A, Rīga, daļas un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 01000350031daļas. Minētās zemes vienības neietilpst Izsoles objekta sastāvā. Zemju īpašnieki ir Izsoles objekta pirmpirkuma tiesīgās personas. Saskaņā ar Izsoles noteikumiem, pirmpirkuma tiesīgajām personām Latvenergo nosūta Līguma norakstus, informējot par tiesībām izmantot pirmpirkuma tiesības uz Izsolāmo nekustamo īpašumu.
Izsoles sākumcena EUR 2700. Izsoles solis – EUR 300.
Izsoles sākums – 2020.gada 27.novembrī plkst. 13:00, reģistrācija izsolei līdz 2020.gada 17.decembrim plkst. 23:59, izsoles noslēgums – 2020.gada 28.decembrim plkst. 13:00.
Iegūt detalizētāku informāciju par izsoli un saņemt izsoles noteikumus var Tiesu administrācijas Elektronisko izsoļu vietnē , kā arī AS "Latvenergo" mājaslapā - sadaļā Par mums/Nekustamie īpašumi/izsoles), vai zvanot kontaktpersonai pa zemāk norādīto tālruņa numuru.

Izsoles norises adrese: Pulkveža Brieža 12, Rīga
Datums: 27.11.20
Ķīlas summa: 270 €
Vieta:Rīga
Uzņēmums:AS "Latvenergo"

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:26.11.2020 16:33