2020. gada 15. jūlijā plkst. 13:20 Ventspils novada pašvaldība Skolas ielā 4, Ventspilī mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Puzuri”, nosaukums: “Puzuri”, Ugāles pagasts, Ventspils novads. Izsoles sākumcena 3 120 eiro, nodrošinājums 312 eiro, izsoles solis 100 eiro.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, un pašvaldības interneta vietnē, īpašums apskatāms darbadienās līdz 2020. gada 14. jūlijam, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar Ugāles pagasta pārvaldes vadītāju.
Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 2020. gada 14. jūlija plkst. 17.00.

Izsoles norises adrese: Ventspils, Skolas iela 4
Datums: 15.07.20
Ķīlas summa: 312 €
Vieta:Ventspils un raj.

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:01.07.2020 14:00