Rucavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Peši”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kopējo platību 0, 5507 ha, un uz tā esošās mežaudzes 0, 25 ha.
Izsole notiks 2020.gada 9.septembrī pulksten 10.00 Rucavas novada pašvaldības ēkā “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.
Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rucavas novada pašvaldībā „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, darba dienās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17 (piektdienās līdz pulksten 13).
Izsoles noteikumi pieejami arī pašvaldības mājas lapā. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2020.gada 7.septembra pulksten 16.00.
Izsoles sākumcena EUR 5760, 00 (pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t. i. EUR EUR 576, 00 (pieci simti septiņdesmit seši euro), līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā. Izsoles solis – EUR 500.00 (pieci simti euro).
Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.

Izsoles norises adrese: Rucava
Datums: 09.09.20
Ķīlas summa: 5 760 €
Tālrunis: (+371)26-14-***
E-mail: Nosūtīt e-pastu
WWW: apskatīties
Vieta:Liepāja un raj.

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:12.08.2020 11:19