Baldones novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Vārpotnes”, Vārpas, Baldones pagasts, Baldones novads, kadastra numurs 8025:008:0358, kadastra apzīmējums 8025:008:0359, ar kopējo zemes platību 1, 45 ha. Izsoles sākumcena noteikta EUR 4000, izsoles solis EUR 100 un reģistrācijas maksa izsolei EUR 15.
Izsole notiks Baldones novada domē Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones nov. , 2020. gada 11.augustā plkst. 15:20, semināru zālē. Dalībai izsolē var reģistrēties, iesniedzot attiecīgu pieteikumu, līdz 2020. gada 10.augustam plkst. 12:00. Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles pretendentam jāsamaksā reģistrācijas maksa un drošības nauda 10% no sākumcenas. Saņemt izsoles noteikumus var Baldones novada domes mājas lapā, sadaļā Nekustamie īpašumi - Izsoles, sazinoties ar nekustamo īpašumu speciālisti vai Baldones novada domes kancelejā.

Izsoles norises adrese: Baldones novada dome
Datums: 11.08.20
Ķīlas summa: 400 €
Vieta:Rīgas rajons
Uzņēmums:Baldones novada dome

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:27.07.2020 10:07