Elektroniskā Izsole Zilupes nov. , Zilupe, Brīvības iela 7A, dzīvoklis Nr. 1
Eur 560.00
Objekta sastāvs
divistabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums: 6817:003:0317:001:001 ) ar kopējo platību 34.2 m2;
3418/23262 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums: 6817:003:0317:001) kopīpašumā esošās daļas;
3418/23262 domājamās daļas no diviem šķūņiem (būvju kadastra apzīmējumi: 6817:003:0317:002 un 6817:003:0317:003);
3418/23262 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums: 6817:003:0317) ar kopējo platību 0.2757 ha.

Objekta pieejamība
objekts ir izīrēts

Cena un norēķini
izsoles sākumcena: EUR 560.00
termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība
Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē
līdz 30.07.2020 plkst. 23:59.
līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 56.00
maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Zilupes nov. , Zilupe, Brīvības iela 7A, dzīvoklis Nr. 1, nodrošinājums”.
Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:
izsole ar augšupejošu soli
sākuma datums: 10.07.2020 (izsole ilgst 30 dienas)
laiks: 13:00
Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā. Lūdzu, arī zvanīt darba laikā.
Detalizēta informācija Possessor interneta vietnē.

Izsoles norises adrese: Elektroniskā izsole
Datums: 30.07.20
Ķīlas summa: 56 €
Vieta:Ludza un raj.
Uzņēmums:AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:10.07.2020 17:00