Elektroniskā Izsole Ventspils, Pērkoņu iela 17, dzīvoklis Nr. 6 Eur 19 500.00
Objekta sastāvs
trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību 73 m2;
7300/118580 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu: 27000190305001 kopīpašumā esošās daļas;
7300/123680 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 27000190305, ar kopējo platību 0.5571 ha

Objekta pieejamība
objekts ir izīrēts
ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini
izsoles sākumcena: EUR 19 500.00
termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība
Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē
pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 08.06.2020.
citām personām: līdz 16.07.2020 plkst. 23:59.
līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 1 950.00
maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Ventspils, Pērkoņu iela 17, dzīvoklis Nr. 6, nodrošinājums”.
Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:
izsole ar augšupejošu soli
sākuma datums: 26.06.2020 (izsole ilgst 30 dienas)
laiks: 13:00
Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē
Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Izsoles norises adrese: Elektroniskā izsole
Datums: 06.08.20
Ķīlas summa: 1 950 €
Vieta:Ventspils un raj.
Uzņēmums:AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:22.07.2020 15:33