Ventspils pilsētas domē līdz 2018.gada 09.oktobrim plkst. 16:00 var pieteikties mutiskai izsolei ar augšupejošu soli uz Ventspils pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemes gabala Vanagu ielā 7, Ventspilī pārdošanu. Izsole notiks 2018.gada 10.oktobrī plkst. 17:00 Ventspilī, Jūras ielā 36, Ventspilī (2.stāvs, 23.telpa).

Dalībai izsolē jāiesniedz rakstisks pieteikums (pievienots pielikumā) un jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% apmērā no Izsoles noteikumos izsolāmā priekšmeta noteiktās sākuma cenas, ieskaitot Ventspils pilsētas domes (PVN Reģ. Nr. LV90000051970) kontā: Nr. LV13HABA0551000327740 ; bankas kods HABALV22, SWEDBANK, norādot maksājuma mērķi.

Izsoles norises adrese: Jūras iela 36, Ventspils
Datums: 10.10.18
Ķīlas summa: 1 150 €
Vieta:Ventspils un raj.

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:04.10.2018 14:32