Izsole atvērta.
AS "Latvenergo", Tiesu administrācijas elektronisko izsoļu vietnē ar augšupejošu soli tiks pārdoti: ēku/būvju īpašums ar kadastra numuru 1300:5086:405, kas sastāv no zemesgrāmatā ierakstītām būvēm: administratīvās ēkas, garāžu ēkas, darbnīcu ēkas, noliktavas ēkas, sarga mājas, un trīs nojumēm. Īpašuma tiesības nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 7274. Kā arī zemes īpašuma ar kadastra numuru 1300:008:6418 3/100 domājamās daļas. Īpašuma tiesības nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3248. Abu īpašumu adrese - Emīlijas iela 14, Jūrmala.
Izsoles sākumcena EUR 142200. Izsoles solis – EUR 5000.
Izsoles sākums – 2020.gada 20.novembrī plkst. 13:00, reģistrācija izsolei līdz 2020.gada 10.decembrim plkst. 23:59, izsoles noslēgums – 2020.gada 21.decembrī plkst. 13:00.
Iegūt detalizētāku informāciju par izsoli un saņemt izsoles noteikumus var komunicējot ar izsoles koordinatoru, kā arī AS "Latvenergo" mājaslapā - sadaļā Par mums/Nekustamie īpašumi/izsoles.

Izsoles norises adrese: Pulkveža Brieža 12, Rīga
Datums: 07.12.20
Ķīlas summa: 14 220 €
Vieta:Jūrmala
Uzņēmums:AS "Latvenergo"

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:07.12.2020 08:11