Elektroniskā Izsole Jelgavas novads, Platones pagasts, "Pēteri", dzīvoklis Nr. 5
Eur 1 520.00
Objekta sastāvs

divistabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 54700040064001005) ar kopējo platību 49, 9 m2;
4990/40310 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 54700040064001);
4990/40310 domājamās daļas no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 54700040064) ar kopējo platību 0.0792 ha;
nekustamam īpašumam “Pēteri”, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kurā atrodas Objekts, noteikti apgrūtinājumi: ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos 0.0460 ha platībā; ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem 0.0277 ha platībā; ceļa servitūta teritorija 0.0197 ha platībā.

Objekta pieejamība
objekts ir izīrēts
ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini
izsoles sākumcena: EUR 1 520.00
termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība
Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē
līdz 17.12.2020 plkst. 23:59.
līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 152.00
maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Jelgavas novads, Platones pagasts, "Pēteri", dzīvoklis Nr. 5, nodrošinājums”.
Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:
izsole ar augšupejošu soli
sākuma datums: 27.11.2020 (izsole ilgst 30 dienas)
laiks: 13:00
Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā. Lūdzu, arī zvanīt darba laikā.
Detalizēta informācija Possessor interneta vietnē.

Izsoles norises adrese: Elektroniskā izsole
Datums: 17.12.20
Ķīlas summa: 152 €
Vieta:Talsi un raj.
Uzņēmums:SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor"

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:27.11.2020 13:30