Elektroniskā Izsole Jelgavas novads, Platones pagasts, Celmāji", dzīvoklis Nr. 4 Eur 900.00
Objekta sastāvs
vienistabas dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 5470:002:0012:001:005 ) ar kopējo platību 47.70 m2;
4770/20550 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5470:002:0012:001) kopīpašumā esošās daļas;
4770/20550 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 5470:002:0132) ar kopējo platību 0.0850 ha.
Objekta pieejamība
objekts nav izīrēts
nav pirmpirkuma tiesīgās personas
Cena un norēķini
izsoles sākumcena: EUR 900.00
termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem
Pieteikšanās termiņš un kārtība
Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē
līdz 09.07.2020 plkst. 23:59.
līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 90.00
maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Jelgavas novads, Platones pagasts, Celmāji", dzīvoklis Nr. 4, nodrošinājums”.
Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.
Informācija par izsoli:
izsole ar augšupejošu soli
sākuma datums: 19.06.2020 (izsole ilgst 30 dienas)
laiks: 13:00
Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē
Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Izsoles norises adrese: Elektroniskā izsole
Datums: 09.07.20
Ķīlas summa: 90 €
Vieta:Jelgava un raj.
Uzņēmums:AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:05.07.2020 11:14