Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs" pārdod izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Šķūnis”, Ugāles pagasts, Ventspils novads, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0, 2726 ha un šķūņa ar kopējo platību 411 m2
Objekta sākuma cena: 2 100, 00 EUR (divi tūkstoši viens simts euro, nulle centi). Paaugstinājuma solis: 200, 00 EUR (divi simti euro, nulle centi). Pirkuma nodrošinājumu 210, 00 EUR (divi simti desmit euro, nulle centi). Izsoles cena netiek aplikta ar PVN.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pirkuma līguma projektu var Izsoles organizētāja mājas lapā sadaļā Aktualitātes – Izsoles - Nekustamo īpašumu atsavināšanas izsoles vai zvanot darba dienās no 8:00 – 16:30. Pieteikties izsolei var līdz 2020.gada 23.februārim.

Datums: 23.02.20
Ķīlas summa: 210 €
Vieta:Ventspils un raj.

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:03.02.2020 15:09