Divistabu dzīvoklis Neretas novadā, tikai 640 Eur sākumcena.
Elektroniskā Izsole Neretas nov. , Nereta, Dzirnavu iela 19 dzīvoklis Nr. 2
EUR 640.00
Objekta sastāvs
divistabu dzīvoklis Nr. 2 (telpu grupas kadastra apzīmējums: 32700070045001002) ar kopējo platību 39.8 m2;
398/2411 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums: 3270 007 0045 001);
dzīvojamā māja atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 3270 007 0045, kas ir fiziskas personas īpašumā.

Objekta pieejamība
objekts nav izīrēts
nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini
izsoles sākumcena: EUR 640.00
termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība
Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē
līdz 09.07.2020 plkst. 23:59.
līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 64.00
maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Neretas nov. , Nereta, Dzirnavu iela 19 dzīvoklis Nr. 2, nodrošinājums”.
Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:
izsole ar augšupejošu soli
sākuma datums: 19.06.2020 (izsole ilgst 30 dienas)
laiks: 13:00
Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā. Lūdzu, arī zvanīt darba laikā.
Detalizēta informācija Possessor interneta vietnē.

Izsoles norises adrese: Elektroniskā izsole
Datums: 09.07.20
Ķīlas summa: 64 €
Vieta:Cēsis un raj.
Uzņēmums:AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:05.07.2020 09:35