Administrators Ivo Rudzītis pārdod Msia "Līvānu karbons", reģistrācijas Nr. 40003969013, prasījuma tiesības kā lietu kopību, pret šādām personām:

1. Prasījuma tiesības pret WMW AG (Vācijā reģistrēta sabiedrība ar reģ. Nr. DE 230357386) EUR 17000 apmērā;
2. Prasījuma tiesības pret Bijskij Kotelnij zavod OAO (Krievijas Federācijā reģistrēta sabiedrība Бийский Котельный завод ОАО, БИК 040173604, ИНН 2226008020, КПП 220401001) EUR 30945, 69 apmērā;
3. Prasījuma tiesības pret SIA "4HOME NORD" (reģ. Nr. 40103349319) EUR 1400, 53 apmērā;
4. Prasījuma tiesības pret SARL Combustibles (Francijas Republikā reģistrēta sabiedrība ar reģ. Nr. FR 05950645523) EUR 1356, 77 apmērā;
5. Prasījuma tiesības pret Hayk Nikoghosyan EUR 40224, 81 apmērā.

Personas, kuras vēlas iegādāties prasījuma tiesības, tiek aicinātas iesniegt rakstveida pieteikumus.

Pieteikumā obligāti jānorāda:
1. pieteicēja vārds, uzvārds/firma;
2. dzīvesvieta/ juridiskā adrese;
3. tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese;
4. pieteicēja skaidri izteikta vēlme pirkt prasījuma tiesības;
5. piedāvātā cena.

Pieteikums jāiesniedz līdz 2017.gada 19.martam (Pieteikumu var iesniegt sūtot pa pastu uz administratora prakses vietu Blaumaņa ielā 28-2, Rīga, LV-1011 vai sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu uz administratora e-pastu)

Datums: 19.03.18
Ķīlas summa: 100 €

Vieta:Rīga

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:12.03.2018 16:07