Elektroniskā Izsole Dobeles nov. , Auru pag. , Gardene, Priežu iela 26 dzīv. Nr. 15
Eur 3 600.00
Objekta sastāvs
divistabu dzīvoklis Nr. 15 (telpu grupas kadastra apzīmējums 4646:001:0052:001:015 ) ar kopējo platību 49.30 m2;
461/25509 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4646:001:0052:001);
461/25509 domājamās daļas no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4646:001:0052) ar kopējo platību 0.1510 ha.

Objekta pieejamība
objekts nav izīrēts
nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini
izsoles sākumcena: EUR 3 600.00
termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība
Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē
līdz 16.07.2020 plkst. 23:59.
līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 360.00
maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Dobeles nov. , Auru pag. , Gardene, Priežu iela 26 dzīv. Nr. 15, nodrošinājums”.
Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:
izsole ar augšupejošu soli
sākuma datums: 26.06.2020 (izsole ilgst 30 dienas)
laiks: 13:00
Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā. Lūdzu, arī zvanīt darba laikā.
Detalizēta informācija Possessor interneta vietnē.

Izsoles norises adrese: Elektroniskā izsole
Datums: 16.07.20
Ķīlas summa: 360 €
Vieta:Dobele un raj.
Uzņēmums:AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:05.07.2020 09:34