Bijusī Lažas pagasta pārvaldes ēka tiek pārdota izsolē ar augšupejošu soli.
Nekustamais īpašums “Tebrenieki”, Lažas pag. , Aizputes novads sastāv no zemes gabala 6, 47 ha platībā un uz tā esošām ēkām – dzīvojamās mājas un trīs palīgēkām.

Izsoles sākumcenu EUR 80 000, 00 (astoņdesmit tūkstoši euro 00 euro centi), izsoles solis EUR 100, 00 (viens simts euro 00 euro centi).

Izsole notiks 2018.gada 20.novembrī plkst. 9:00 Aizputes novada domes telpās Atmodas ielā 22, Aizputē.

Pieteikšanās līdz 2018.gada 19.novembra plkst. 16:00, iemaksājot izsoles nodrošinājumu (8 000 EUR) un iesniedzot pieteikumu.

Izsoles noteikumi un sīkāka informācija Aizputes novada domes mājas lapā.

Izsoles norises adrese: Tebrenieki, Lažas pagasts
Datums: 20.11.18
Ķīlas summa: 8 000 €
Vieta:Liepāja un raj.

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:06.11.2018 09:53