Dzīvoklis Dreijerovkā, tikai 306 Eur sākumcena.
Elektroniskā Izsole Rēzeknes nov. , Dreijerovka, "Upeslīči", dzīvoklis Nr. 6
EUR 306.00
Objekta sastāvs
vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 20 m2;
2000/18100 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 7878:003:0453:007 kopīpašumā esošās daļas
2000/18100 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 7878:003:0453:008;
būvju nekustamam īpašumam, kurā atrodas Objekts, ir funkcionāli piesaistīta daļa no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878:003:0453, 0.1138 ha platībā, zemes vienības tiesiskais valdītājs ir Rēzeknes novada pašvaldība.

Objekta pieejamība
objekts nav izīrēts
nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini
izsoles sākumcena: EUR 306.00
termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība
Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē
līdz 17.12.2020 plkst. 23:59.
līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 30.60
maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Rēzeknes nov. , Dreijerovka, "Upeslīči", dzīvoklis Nr. 6, nodrošinājums”.
Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:
izsole ar augšupejošu soli
sākuma datums: 27.11.2020 (izsole ilgst 30 dienas)
laiks: 13:00
Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā. Lūdzu, arī zvanīt darba laikā.
Detalizēta informācija Possessor interneta vietnē.

Izsoles norises adrese: Elektroniskā izsole
Datums: 19.12.20
Ķīlas summa: 30.60 €
Vieta:Rēzekne un raj.
Uzņēmums:SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor"

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:11.12.2020 08:44