Elektroniskā Izsole Lielvārdes nov. , Lielvārdes pag. , "Senči 7", dzīvoklis Nr. 1
Eur 3 200.00
Objekta sastāvs
divistabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums: 7433:005:0006:023:001 ) ar kopējo platību 52.9 m2;
5100/91720 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums: 7433:005:0006:023);
dzīvojamai mājai, kurā atrodas Objekts, ir funkcionāli piesaistīta privātpersonai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 7433:005:0060 daļa 0.5 ha platībā

Objekta pieejamība
objekts ir izīrēts
ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini
izsoles sākumcena: EUR 3 200.00
termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība
Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē
pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 08.06.2020.
citām personām: līdz 09.07.2020 plkst. 23:59.
līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 100.00
maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Lielvārdes nov. , Lielvārdes pag. , "Senči 7", dzīvoklis Nr. 1, nodrošinājums”.
Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:
izsole ar augšupejošu soli
sākuma datums: 19.06.2020 (izsole ilgst 30 dienas)
laiks: 13:00
Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā. Lūdzu, arī zvanīt darba laikā.
Detalizēta informācija Possessor interneta vietnē.

Izsoles norises adrese: Elektroniskā izsole
Datums: 09.07.20
Ķīlas summa: 320 €
Vieta:Ogre un raj.
Uzņēmums:AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:05.07.2020 09:34