Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs", vien. reģ. Nr. 40003356530 Elektronisko izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Šķūnis”, Ugāles pagasts, Ventspils novads, ar kadastra Nr. 9870:014:0105, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9870:014:0105, ar kopējo platību 0, 2726 ha un šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 9870:014:0105:001, ar kopējo platību 411, 00 m2.

Izsoles sākuma cena - 2100 EUR (divi tūkstoši viens simts euro).
Nodrošinājuma maksa - 210 EUR (divi simti desmit euro).
Dalības maksa – 20 EUR (divdesmit euro).
Izsoles solis – 200 EUR (divi simti euro).

Reģistrācija izsolei līdz 2020.gada 5.jūlijam plkst. 23:59, izsoles noslēgums – 2020.gada 15.jūlijā plkst. 13:00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pirkuma līguma projektu var VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" mājas lapā un E-izsoļu vietnē.

Izsoles norises adrese: Elektr. izsoļu vietne
Datums: 05.07.20
Ķīlas summa: 210 €
Vieta:Ventspils un raj.

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:10.07.2020 14:23