Rīga, Krustpils iela 73 k-4 dzīvoklis Nr. 29
Eur 7 380.00
Objekta sastāvs
vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 17.2 m2;
1724/70283 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 0100:121:1333:005 kopīpašumā esošās daļas.
Dzīvojamai mājai, kurā atrodas dzīvoklis, ir funkcionāli piesaistīta privātpersonām piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100:121:1333 daļa 0.18 ha platībā.

Objekta pieejamība
objekts ir izīrēts
ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini
izsoles sākumcena: EUR 7 380.00
termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība
pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 13.09.2019.
citām personām: līdz 19.09.2019 plkst. 16:00.
līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 738.00
maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Rīga, Krustpils iela 73 k-4 dzīvoklis Nr. 29, nodrošinājums”.

Informācija par izsoli:
izsole ar augšupejošu soli
datums: 03.10.2019
laiks: 11:30
vieta: Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Izsoles norises adrese: K. Valdemāra 31, Rīgā
Datums: 03.10.19
Ķīlas summa: 738 €
Vieta:Rīga

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:03.09.2019 15:57