Rīga, Krustpils iela 73 k-4 dzīvoklis Nr. 10
Eur 5 700.00
Objekta sastāvs
vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 12.2 m2;
1221/70283 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 0100:121:1333:005 kopīpašumā esošās daļas.
Dzīvojamai mājai, kurā atrodas dzīvoklis, ir funkcionāli piesaistīta privātpersonām piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100:121:1333 daļa 0.18 ha platībā.

Objekta pieejamība
objekts ir izīrēts
ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini
izsoles sākumcena: EUR 5 700.00
termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība
pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 13.09.2019.
citām personām: līdz 19.09.2019 plkst. 16:00.
līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 570.00
maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Rīga, Krustpils iela 73 k-4 dzīvoklis Nr. 10, nodrošinājums”.

Informācija par izsoli:
izsole ar augšupejošu soli
datums: 03.10.2019
laiks: 10:00
vieta: Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.
Detalizēta informācija arī Possessor (Privatizācijas aģentūra) interneta vietnē.

Izsoles norises adrese: K. Valdemāra 31, Rīgā
Datums: 03.10.19
Ķīlas summa: 570 €
Vieta:Rīga

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:03.09.2019 15:57