Pārdod sapņu īpašumu, vai lielisku investīciju objektu.
Īpašums atrodas Brocēnos pie skaistā Cieceres ezera un īpašuma krasta līnija ir gandrīz 1km. Pastāv dažādas apbūves iespējas.
Zemesgabala augšējā stūrī, kas iezīmēts ar zilu ir ~ 5000m2, kas atrodas savrupmāju apbūves teritorijā un tur var būvēt ko vien vēlas.
Pārējais īpašums atrodas dabas un apstādījumu teritorijā. Dabas un apstādījumu teritorija (DA) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides un līdzīgu funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.
4, 04HA ir zemesgabals, kas iezīmēts ar kontūru, kur var tikt veikta aktīvā apbūve. Par apbūves iespējām lūdzam sazvanīt, vai rakstīt privāt, visu sīkāk izskaidrošu.
Droši sazinieties, izstāstīšu visu sīkāk par apbūves iespējām uz zemes.

For sale a dream property or a great investment object.
The property is located in Brocēni by the beautiful Lake Ciecere and the shoreline of the property is almost 1km. There are various building options.
In the upper corner of the plot, marked in blue, there is ~ 5000m2, which is located in the territory of a detached house and you can build anything you want there.
The rest of the property is located in a natural and green area. Nature and green area (DA) is a functional area that ensures recreational, sports, tourism, quality natural and cultural environments, and similar functions in natural or semi-modified natural areas, including buildings and civil engineering, works associated with that function.
4.04HA is a plot landmarked with a contour where active construction can take place. Please call or write in private about the building possibilities, I will explain everything in more detail.
Feel free to contact me, I will tell you all about building options on the ground.

Продается недвижимость мечты или отличный объект для инвестиций.

Недвижимость находится в Броценах у красивого озера Циецере, а береговая линия собственности составляет почти 1 км. Возможны различные варианты строительства.

В верхнем углу участка, отмеченном синим, находится ~ 5000м2, который находится на территории отдельно стоящего дома и вы можете построить там все, что захотите.

Остальная часть собственности находится в природной и зеленой зоне. Природно-зеленая зона (ПР) – функциональная зона, предназначенная для обеспечения реализации рекреационной, спортивной, туристической, качественной природной и культурной среды и аналогичных функций на естественных или полуизмененных природных территориях, включая здания и инженерные сооружения, связанные с этим функция.

4.04 га – участок земли, обозначенный контуром, на котором возможно активное строительство. По возможности звоните или пишите в приват, я все подробно объясню.

Не стесняйтесь обращаться ко мне, я расскажу вам все о вариантах строительства на земле.

Pilsēta, rajons: Saldus un raj.
Pilsēta/pagasts: Brocēni
Iela: Pakalni [Karte]
Platība: 16 ha.
Pielietojums: Zemes gabals ciemata
Cena: 268 000 € (1.68 €/m²)


Vieta:Saldus un raj.

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums: 15.05.2022 21:54