Pērkam zemi, mežus un lauku īpašumus visā Latvijā, visos pagastos, izsniedzam arī aizdevumus.
- Lauksaimniecības zemes
- Aizaugušas nekoptas zemes, ar krūmiem
- Izstrādātus un daļēji izstrādātus mežus
- Zemas ar parādiem un citiem apgrūtinājumiem.
- Lauku viensētas ar zemi un/vai mežu

Pērkam īpašumus ar parādiem, tiesu izpildītāju piedziņām un nenokārtotām zemesgrāmatām.

Augstas cenas, ātra un droša darījumu norise pie notāra.

Lūgums zvanīt uz norādīto tel. Nr

Мы покупаем покупает землю и лес по всей Латвии.
- Сельскохозяйственная земля
- заросшие необрабатываемые земли с кустарниками
- Развитые и частично развитые леса
- Земля с долгами и другими обременениями

Высокие цены, быстрый и безопасный процесс.
Oформление у нотариуса.

Pilsēta, rajons: Kuldīga un raj.
Pilsēta/pagasts: Kuldīga
Pielietojums: Lauksaimniecības zeme
Vieta:Kuldīga un raj.

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:07.11.2019 07:51