Pārdod zemes gabalu komercdarbībai. Atbilstoši Bauskas teritorijas plānojumam - publiskās apbūves zeme, kur galvenais zemes izmantošanas veids ir publiski pieejamu sabiedrisko iestāžu un komerciāla rakstura iestāžu un uzņēmumu apbūve. Pieejamas visas pilsētas komunikācijas, atbilstoši tehniskajiem noteikumiem.
Zemes gabals atrodas valsts nozīmes autoceļa A7 Rīga - Bauska - Lietuva (Grenctāle) no Bauskas izejošās satiksmes plūsmas malā. Reģistrētie apgrūtinājumi - 396 kv. m. 20kV elektrotīklu aizsargjosla.

Продается земельный участок для коммерческой деятельности. В соответствии с территориальным планированием Бауски – земля публичной застройки, где главным видом использования земли является застройка публично доступными общественными учреждениями и учреждениями и предприятиями коммерческого характера. Доступны все городские коммуникации в соответствии с техническими правилами.
Земельный участок находится на стороне выходящего из Бауски потока сообщения по автодороге государственного значения A7 Рига-Бауска-Литва (Гренцтале). Зарегистрированные обременения – защитная полоса электросетей 20 кВ площадью 396 кв. м.


Commercial land plot for sale. According to Bauska area planning – public construction land with the main type of use – construction of freely available public institutions and companies. All utilities available according to the technical regulations.
The land plot is located next to A7 – Riga – Bauska – Lithuania (Grenctale) motor road, in a direction towards Riga. Registered encumbrances – 396 sq. m of 20kV overhead line protective area.

Pilsēta, rajons: Bauska un raj.
Pilsēta/pagasts: Bauska
Iela: Zaļā [Karte]
Platība: 18253 m²
Pielietojums: Komerciāla apbūve
Cena: 290 000 € (15.89 €/m²)


Tālrunis: (+371)29-49-***
E-mail: Nosūtīt e-pastu
WWW: apskatīties
Vieta:Bauska un raj.

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:13.09.2019 14:03