Iespējams iegādāties zemi 1216 m2 privātmāju apbūvei vienā no skaistākajām vietām pie Bauskas pilsētas- Mūsā, kas atrodas tikai 3km no Bauskas pilsētas centra.
Top jauns, pavisam neliels un slēgts ciemats, kur katram zemes īpašniekam piederēs arī daļa no īpašuma, kas robežojas ar tiešo Mūsas upes krastu (ap 50m krasta josla). Īpaša vieta rekreācijai tieši šī ciema iedzīvotājiem, uz kuru varēs nokļūt tikai pa gājējiem paredzētu ietvi.

Komunikācijas
Pilsētas ūdensapgādes, kanalizācijas un elektrības pieslēgums ir iekļauts cenā.
Gāze- pieslēgvieta ir pavisam netālu.

Iela ar grants segumu tiks izbūvēts šogad pavasarī.
Ir veikta topogrāfiskā uzmērīšana.

Rekreācijas zona: katrs kurš iegādāsies kādu no piedāvātajiem īpašumiem, bezmaksas iegūs arī domājamo daļu no īpašās Rekreācijas zonas. Tie ir ~900m2, kas atrodas pie pašas Mūsas upes, piekļūšana šim īpašumam būs iespējama tikai pa gājējiem paredzētu celiņu. Īpaša vieta ziemas/vasaras peldēm, rotaļu laukumam vai pirtij, kas pieejama tikai tiem, kam piederēs īpašums šajā unikālajā vietā.

Zvaniet, vienosimies par apskates laiku.

RUS

Возможно приобрести землю под строительство частных домов площадью 1216 м2 в одном из самых красивых мест недалеко от города Бауска – Муса. Поселок находится всего в 3 км от центра Бауски.
Строится новый, очень маленький и закрытый поселок, где каждому землевладельцу также будет принадлежать часть участка, граничащего с прямым берегом реки Муса (около 50 м береговой линии). Особое место для отдыха жителей этого поселка, добраться до которого можно только по пешеходной дорожке.

Коммуникации
Городская вода, канализация и электричество включены в стоимость.
Газовый порт находится очень близко.

Этой весной будет построена гравийная улица.
Проведена топографическая съемка.

Зона отдыха: каждый, кто купит один из предложенных объектов, также бесплатно получит часть специальной зоны отдыха. Ето ~ 900 м2, расположены на берегу реки Муса, доступ к этому имуществу будет возможен только по пешеходной дорожке. Специальное место для зимнего/летнего купания, детской площадки или сауны, доступная только тем, кто будет владеть недвижимостью в этом уникальном месте.

Звоните, договоримся о времени просмотра.

ENG

It is possible to buy land 1216m2 for building private houses in one of the most beautiful places near the city of Bauska - Mūsa, which is located only 3 km from the center of Bauska city.
A new, very small and closed village is being built, where each landowner will also own a part of the property, which borders the direct bank of the river Mūsa (about 50 m of shoreline). A special place for recreation for the inhabitants of this village, which can be reached only on the sidewalk.

Communications
City water, sewerage and electricity are included in the price.
The gas port is very close.

A gravel street will be built this spring.
Topographic surveying has been performed.

Recreation area: everyone who buys one of the offered properties will also get the part of the special Recreation area free of charge. It is ~ 900m2, located by the river Mūsa, access to this property will be possible only on the pedestrian path. A special place for winter / summer swimming, playground or sauna, available only to those who will own the property in this unique place.

Call, we will arrange a viewing time.

Pilsēta, rajons: Bauska un raj.
Pilsēta/pagasts: Bauska
Iela: Mazā Lakāju iela 24a [Karte]
Platība: 1216 m²
Pielietojums: Zeme privātmājas būvēšanai
Kadastra numurs: 40500020331
Cena: 29 900 € (24.59 €/m²)


Vieta:Bauska un raj.

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums: 26.05.2022 12:10