Labdien,
Sniedzu nekustamā īpašuma apsaimniekošanā pakalpojumus.
Esmu reģistrēts Bis sistēmā 5. līmeņa Namu pārvaldnieks, pārvaldnieku reģistrā rēģ. Nr. 1100.
Darba pieredze apsaimniekošanas sfērā astoņi gadi.

Veicamās pārvaldīšanas darbības:
Īpašuma (dzīvojamās mājas) uzturēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Īpašuma sanitārā apkope – nepieciešamā darba veicēja nodrošināšana un kontrole.
Līgumu slēgšana ar nepieciešamajiem komunālo pakalpojumu un citu pakalpojumu sniedzējiem.
Īpašuma esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts.
Objekta regulāra tehniskā un vizuālā apsekošana pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr. 907.
Īpašuma (dzīvojamās mājas) lietas vešana BIS (Būvniecības informācijas sistēma) sistēmā.
Īpašuma energoefektivitātei izvirzīto minimālo prasību izpildes nodrošināšana.
Īpašuma, kā vides objektam izvirzīto prasību izpildes nodrošināšana.
Pārvaldīšanas darba plāna, tajā skaitā uzturēšanai nepieciešamo pasākumu plāna. sagatavošana.
Attiecīgā gada budžeta projekta sagatavošana.
Informācijas sniegšana valsts un pašvaldību institūcijām.
Citas pārvaldīšanas darbības un uzdevumi no īpašnieku puses.

Cena: 50 €

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums: 13.09.2023 10:01