Īres pārvaldīšana. Mēs strādājam - jūs nopelnāt.
Mēs esam licencēta nekustamo īpašumu kompānija.
Mēs darām:
+ Atrodam jums īrniekus
+ Noformējam atbilstošus dokumentus, kas garantē jūsu drošību
+ Reģistrējam līgumus VIDā (EDS) un palīdzam aizpildīt deklarāciju
+ Kontrolējam īres un rēķinu apmaksas regularitāti
+ Ikmēneša jūsu objekta stāvokļa uzraudzība uz vietas
+ Mainot īrniekus, uzreiz atlasām jaunus, lai Jūsu naudas plūsma neapstātos
+ Klientu serviss–īrnieki risina problēmas ar mums, nevis ar jums
+ Risinām tehniskos jautājumus - slēdzeņu, skaitītāju, spuldžu maiņa, teritorijas uzkopšana un t. l.
+ Pēc vienošanās veicam jebkādus remontdarbus
+ Palīdzība ar īpašuma iekārtošanu un noformēšanu
+ Nepieciešamības gadījumā veicam arī pilnu īpašuma apsaimniekošanu ar reģistrāciju BIS sistēmā.
+ Veiksmīgi strādājam ar jebkuriem objektiem - dzīvokļiem, mājām, namīpašumiem, komercobjektiem, garāžām, angāriem .
+ Atdzīvinam pilnīgi "skumjas" un palaistus īpašumus, ieelpojot tajās jaunu dzīvību un monetizejot tos.
Mēs strādājam - jūs nopelnāt.
Zvaniet tūlīt – kopā mēs ātri, ērti un labi nopelnīsim.

Управление арендной недвижимостью. Мы работаем – вы зарабатываете.
Мы - лицензированная компания по недвижимости.
Делаем :
+ Находим вам арендаторов
+ Составляем с ними соответствующие документы, гарантирующую вашу безопасность
+ Регистрируем договора в Налоговой и помогаем заполнять декларацию
+ Контролируем регулярность оплаты аренды и счетов
+ Ежемесячно контролируем состояние вашего объекта на месте
+ При смене арендаторов – тут же подбираем новых, что бы ваш денежный поток не останавливался
+ Клиентский сервис – арендаторы звонят нам а не вам
+ Решаем технические вопросы – смена замков, счётчиков, лампочек, уборка территории
+ По договорённости проводим любые ремонтные работы
+ Поможем с меблировкой и декорированием имущества
+ По необходимости так же ведём полное домовое дело с регистрацией в системе BIS.
+ Успешно работаем с любыми объектами – квартиры, дома, домовладения, коммерческие объекты, гаражи, ангары
+ Оживляем совершенно грустные и запущенные владения, вдыхая в них новую жизнь и монетизируя.
Мы работаем – вы зарабатываете.
Звоните сейчас – вместе мы быстро, легко и хорошо заработаем.

Cena: 1 €

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums: 15.08.2024 20:03