Īpašnieks pārdod 2-stāvu multifunkcionālu kompleksu - komercplatības, ofisu ēku.
Ēka Būvēta 2008. gadā. Nodota ekspluatācijā. 2014.gadā veikta rekonstrukcija.

Ēka pilnībā iznomāta. Noslēgti ilgtermiņa nomas līgumi.
Objekts ar stabilu naudas plūsmu un ieņēmumiem 3300 EUR/mēnesī.
Ēkai iespējams izbūvēt vēl divus stāvus un palielināt platību līdz 1600 kv. m. palielinot rentabilitāti (ROI) līdz 13%.
Izmantošanas veids pēc zonējuma – Publiskā apbūve (biroja ēkas, veikali, restorāni, viesnīcas u. c. )
Maksimālais apbūves stāvu skaits 5
Pieejamas 30 a/m stāvvietas.
Zemes gabala lielums 3907 kv. m.

Ekskluzīva atrašanās vieta ar skatu uz Lielupi, Pasta salu un Pils parku.

Autonoma apkures sistēma (Granulu apkures katls “Komforts” maks. jauda KW 100).
Autonoma ventilācijas sistēma (VTL piespiedu ventilācija ar čilleri).
Ir iespēja pieslēgties pie pilsētas apkures (Fortum Jelgava).
Pilsētas kanalizācija un ūdens (Jelgavas ūdens).
Uzstādīta ugunsdrošības un apsardzes signalizācijas sistēma

RUS

Собственник продает 2-этажный мультифункциональный комплекс – коммерческие площади, офисное здание.
Здание построено в 2008 году. Сдано в эксплуатацию. В 2014 году проведена реконструкция.

Здание полностью сдано в аренду. Заключены долгосрочные арендные договоры.
Объект со стабильным денежным потоком и доходами 3000 EUR/в месяц.
В здании возможно посроить еще два этажа и увеличить площадь до 1600 кв. м. , повысив рентабельность (ROI) до 13%.
Вид использования согласно зонированию – публичная застройка (офисные здания, магазины, рестораны, гостиницы и др. )?
Максимальное число этажей застройки 5
Доступны 30 автостояночных мест.
Участок земли 3907 m2.

Эксклюзивное местонахождение с видом на Лиелупе, остров Паста и Дворцовый парк.

Автономная система отопления (Отопительный котел “Komforts” на гранулах, макс. мощность кВт 100).
Автономная система вентиляции (принудительная вентиляция VTL с чиллером).
Есть возможность подключиться к городскому отоплению (Fortum Jelgava).
Городская канализация и вода (Jelgavas ūdens).
Установлена система пожарной и охранной сигнализации.

ENG

The owner sells a 2-storey multifunctional complex – commercial areas, office building.
The building was constructed in 2008. Commissioned. Rebuilding/reconstruc tion made in 2014.

The building is fully leased out. Long-term lease agreements are concluded.
The property has a stable cash flow and income of 3000 EUR/per month.
It is possible to add two new stories to the house, and expand area up to 1600 sq. m, therefore increasing profitability (ROI) up to 13%.
Type of use according to zoning – Public building development (office buildings, shopping facilities, restaurants, hotels, etc. )?
The maximal number of stories in building is 5
30 parking lots are available.
Land plot 3907 sq. m.

Exclusive location with a view of Lielupe river, Pasta island un Castle park.

Self-governing heating system (Pellet heating boiler “Komforts”, max capacity KW 100).
Autonomous ventilation system (VTL forced ventilation with a chiller).
It is possible to connect to the municipal heating (Fortum Jelgava).
Municipal sewerage and water supply (Jelgavas ūdens).
Installed fire safety and security alarm systems

Pilsēta, rajons: Jelgava un raj.
Pilsēta/pagasts: Jelgava
Iela: Peldu 4 [Karte]
Platība: 770
Stāvs: 1/2
Cena: 495 000 € (642.86 €/m²)


Vieta:Jelgava un raj.

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:28.08.2019 15:15