Если Вы являетесь частным лицом или предприятием, которому необходимо избавиться от старой мебели, изношенных покрышек, старой бытовой техники или электроники, или необходимо очистить захламленную квартиру, гараж или сарай от ненужных вещей, доверьте эту работу нам – сервису utilizacija24. Мы сделаем это профессионально.
Выбрав услуги сервиса utilizacija24, Вам не придется и пальцем пошевелить – парни из сервиса, сильные как богатыри, возьмут вещи, доставят до транспорта и увезут.
У нас есть возможность забирать и крупногабаритные вещи, а также большое количество вещей, поскольку в нашем распоряжении имеется подходящий для этого новый и вместительный транспорт – автопарк грузовых фургонов.
Выбирайте сервис utilizacija24, если для Вас важно оставить у своих деловых партнеров и конкурентов хорошее впечатление о себе, поскольку наши услуги являются солидными – начиная с оформленной со вкусом автомашины до сотрудников сервиса в красивой, новой форменной одежде.
Старые вещи мы профессионально утилизируем, чтобы в окружающую среду не попал старый хлам и вредные химические вещества, и конечно, возьмем на себя полную ответственность за то, чтобы утилизация вещей была проведена в соответствии с законодательством Латвии, при соблюдении всех, определенных в нем норм.
Сервис utilizacija24 осуществляет вывоз и утилизацию мебели, матрасов, роялей, бытовой электроники, компьютерной техники, офисной техники.

Обеспечивает услуги по всей территории Латвии.

.
.
.

Ja esat privātpersona vai uzņēmums, kam ir nepieciešams tikt vaļā no vecām mēbelēm, nolietotām riepām, vecas sadzīves vai elektrotehnikas vai arī attīrīt aizkrāmēto dzīvokli, garāžu vai šķūni no krāmiem, uzticiet šo darbiņu mums – servisam utilizacija24. Mēs to paveiksim profesionāli.

Izvēloties servisa utilizacija24 pakalpojumus, Jums nebūs jāpakustina ne pirkstiņš – servisa puiši, stipri kā ozoli, paņems mantas, nogādās līdz transportam un aizvedīs.

Mums ir iespēja paņemt arī liela gabarīta mantas, kā arī lielu daudzumu mantu, jo mūsu rīcībā ir tam piemērots jauns un ietilpīgs transports - kravas furgonu autoparks.

Izvēlēties servisu utilizacija24, ja Jums ir svarīgi radīt par sevi labu iespaidu sadarbības partneriem un konkurentiem, jo mūsu pakalpojumi ir solīdi - sākot no gaumīgā auto noformējuma līdz servisa darbiniekiem glītos, jaunos formastērpos.

Vecās mantas profesionāli utilizēsim, lai apkārtējā vidē nonāktu veci krāmi un kaitīgās ķīmiskās vielas, un protams, uzņemsies pilnu atbildību, ka mantu utilizācija tiks veikta saskaņā ar Latvijas likumdošanu, ievērojot visas tajā noteiktās normas.

Serviss utilizacija24 veic - mēbeļu, matraču, klavieru, sadzīves, elektrotehnikas, datortehnikas, biroja tehnikas izvešanu un utilizāciju.

Nodrošinām pakalpojumus visā Latvijas teritorijā.

darba veids: Sadzīves atkritumu izvešana, mēbeļu izvešana
Atrašanās vieta: Rīga, centrs
Transporta apjoms, m3: 20
Izcenojums noteikta apjoma izvešanai: 50 €
Cena par 1 km: 0.10 €
Iekraušanas pakalpojuma maksa: 30 €
Minimālā cena izbraukšanai: 20 €
Vieta:Rīga, centrs

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:10.01.2020 18:30