Ainavu arhitekts plāno labāko neapbūvētās zemes izmantošanu dzīvojamo masīvu, sabiedrisko ēku, tirdzniecības centru, autoceļu, parku, atpūtas vietu un ražošanas kompleksu projektēšanā. Ainavu arhitekts plāno jebkādu būvju apkārtnes ainavu un uzrauga šīs ainavas izveides darbu veikšanu. Viņš arī sniedz ieteikumus par zemes izmantošanu, analizē vietas dabiskās īpatnības un sadarbojas ar arhitektiem, lai pieskaņotu ēku (vai jebkādu citu būvējamo objektu) apkārtējai videi. Sākot darbu pie projekta, ainavu arhitekts un pasūtītājs pārrunā projekta mērķus, prasības un izmaksas. Ainavu arhitekts izpēta un analizē projekta realizēšanas vietu - novērtē reljefu, klimatiskos apstākļus, augsnes sastāvu. Lai pārdomātu apstādījumu un labiekārtošanas iespējas, ainavu arhitekts novēro saules gaismas krišanas virzienu dažādos dienas laikos. Pamatojoties uz šo izpēti, ainavu arhitekts izstrādā skiču projektu - uzzīmē visu ieplānoto un aprēķināto. Izstrādājot projektu, ainavu arhitekts rēķinās ar cilvēku ērtībām - ieplāno gājēju celiņus, soliņus, apgaismojuma izvietojumu, sabiedriskās tualetes, autostāvvietas. Lai veidotu patīkamu vidi, viņš paredz koku, košumkrūmu un ziedu stādījumus. Skiču projektu ainavu arhitekts saskaņo ar pasūtītāju. Uzklausījis un izvērtējis pasūtītāja izteiktās vēlmes un iebildumus, ainavu arhitekts veic nepieciešamos labojumus skicēs un izstrādā galīgos ainavas projekta dokumentus.

Tālrunis: (+371)20-00-***
E-mail: Nosūtīt e-pastu
WWW: apskatīties
Vieta:Rīgas rajons

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:25.09.2019 11:45