Piedāvājam:

Visus labiekārtošanas darbus:

- Bruģēšanas darbi, soļu taciņas, betonēšanas darbi
- Līmeņa pacelšana, planēšanas darbi, lietus ūdens novadīšana
- Apstādījumu ierīkošana (krāšņas puķu dobes, skuju un lapu kokaugu stādījumi, reljefi, akmens dobes un alpināriji, oļu joslas, u. c. )
-Zāliena, paklājzāliena ierīkošana
-Krastu un reljefu stiprināšana
- Ūdens elementu izbūve u. c.
- Kopšanas un uzturēšanas darbi
Konsultācijas.
Pieredze 15. gadi

Labiekārtojuma un apstādījumu sistēmas projektu izstrāde:

- Iebraucamo ceļu, laukumu, gājēju celiņu izvietojums un arhitektoniskais risinājums. Segumu principiālie risinājumi, vizuālā informācija
- Apstādījumu zonu izvietojumi un kompozīcija.
- Apstādījumu plāns (precīzs augu izvietojums ar detalizētiem zonu risinājumiem, augu specifikācijas tabula u. c. )
- Labiekārtojuma elementu un arhitektūras mazo formu izvietojums (sētas, terases, laipas, ugunskura vietas u. c. principiāli risinājumi un griezumi); Vizuālā informācija
- Sporta un rotaļu laukuma izvietojums
- Ūdens elementu labiekārtojuma priekšlikumi u. c.

Предлагаем ландшафтное проектирование и работы по благоустройству:

Работа по благоустройству:

-Укладка брусщатки, пошаговые дорожки, бетонирование, поднятие уровня, планировка территории и др.
-Устройство насаждений (клумбы, хвойные и лиственные растения, многолетники, альпийские горки, декоративные рельефные насаждения, гальковые покрытия)
-Устройство газона, рулонный газон
-Укрепление рельефа, склонов
-Уход и обслуживание садов
Консультации.
Опыт работы 15 лет.

Ландшафтное проектирование:

-План покрытия брусчатки, решение цвета и орнамента. Конструкция дорожек, ступеней. Спецификация материалов.
-Дендроплан с ассортиментным перечнем растений. Посадочный чертеж озеленения. Характеристика посадочного материала. Рекомендации по уходу.
-Разбивочный план;
-Техническое решение водных объектов, разрезы, спецификация материлов (декоративные бассейны, каскады, ручьи, пруды, фонтаны);
-Детальная разработка малых архитекторных форм (архитектурное и техническое решение);
-Спецификация и объемы материалов и др.

Vieta:Rīga

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:09.09.2019 09:43